A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мурафська громада
Вінницька область, Жмеринський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» МУРАФСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                                      

      Додаток

до рішення __сесії сільської ради

від __ січня  2018 р.

 

«ПОГОДЖЕНО»

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

 

 

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

 

рішенням  _сесії Мурафської  сільської  ради  _ скликання

«_» ____  2018 року

 

 

 

Н.М.Заболотна

 

С.В.Партека

 

 

 

«___» _____________ 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

КОМУНАЛЬНУ  УСТАНОВУ

 «ЦЕНТР НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ»

МУРАФСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

с. Мурафа

2018 р.

 

1.Загальні  положення

1.1.Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та є документом, який регламентує діяльність комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг» Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області (далі – ЦНСП) – заклад, що проводить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

1.2. ЦНСП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та  кодексами  України,  нормативними  актами  Президента  України,  Постановами  Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  соціальної  політики, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області, а  також  цим Положенням (далі - Положення). 

1.3. Основними принципами діяльності ЦНСП є законність, дотримання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

1.4. ЦНСП є бюджетною установою, рішення про створення, ліквідацію або реорганізацію якої приймає Мурафська  сільська рада Шаргородського району Вінницької області.

Засновником Комунальної установи «Центр  надання  соціальних  послуг» є орган місцевого самоврядування  –  Мурафська сільська рада. 

1.5. Для виконання завдань у ЦНСП утворено  два  відділення:

 • відділення соціальної допомоги вдома;
 • відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді.

Надавачами соціальних послуг у ЦНСП є: соціальні працівники; соціальні робітники; фахівці з соціальної роботи,  відповідно до штатного розпису ЦНСП.

ЦНСП підпорядковується  Мурафській сільській раді Шаргородського району Вінницької області. 

1.6.  Повне найменування: КОМУНАЛЬНА  УСТАНОВА «ЦЕНТР  НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ»  Мурафської  сільської  ради Шаргородського району Вінницької області , скорочене найменування:    КУ «ЦЕНТР  НАДАННЯ  СОЦІАЛЬНИХ  ПОСЛУГ».

Юридична адреса: 23530, Вінницька область, Шаргородський район,  с.Мурафа,               вул. Коцюбингського, 23.

2. Організаційно-правові засади

2.1. ЦНСП є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

2.2. Положення про ЦНСП, його структура  за  пропозицією  Мурафської  сільської  ради  погоджується  з  Департаментом  соціальної  та  молодіжної  політики  Вінницької обласної  державної  адміністрації та затверджується сесією Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області.  Штатний розпис та кошторис ЦНСП  затверджується  сільським  головою  Мурафської  сільської  ради.      

2.3. Методичне забезпечення діяльності ЦНСП здійснює Міністерство  соцільної  політики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Департамент  соціальної  та  молодіжної  політики  Вінницької  облдержадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – Мурафська сільська рада Шаргородськогокого району Вінницької області.

2.4. Для надання соціальних послуг ЦНСП має право залучати на договірних
засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, волонтерів.

Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються ЦНСП  в  межах  чинного  законодавства. 

2.5. ЦНСП має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги в ЦНСП, та поліпшення матеріально-технічної бази ЦНСП. 

2.6. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг ЦНСП взаємодіє із Департаментом соціальної  та  молодіжної  політики  Вінницької облдержадміністрації, Мурафською сільською радою, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями. 

3. Мета та завдання ЦНСП

3.1. Метою діяльності  ЦНСП є надання допомоги: громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці); дітям з особливими потребами, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги за місцем проживання, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України, соціально незахищеним категоріям та особам (сім’ям), які перебувають в складних життєвих обставинах з числа осіб, які є офіційно зареєстрованими жителями об’єднаної територіальної громади Мурафської сільської ради або постійно проживають на території Мурафської сільської ради (за наявності відповідної довідки, засвідченої підписом сільського голови або старости населеного пункту, що входить до складу громади).

 

Іншим особам, які мають на меті отримання соціальних послуг від  ЦНСП, проте вони не входять до числа осіб, які зазначені в п.3.1 Положення, за рішенням  Мурафської сільської  ради  послуги можуть надаватися на безоплатній або платній основі.

 

3.2. ЦНСП  надає такі соціальні послуги:

- соціальна профілактика;

- соціальна підтримка;

- соціальний супровід;

- консультування;

- соціальне обслуговування;

- соціально-побутове  обслуговування;

- догляд вдома.

 

Крім того, ЦНСП може надавати такі соціальні послуги:

- денний догляд;

- стаціонарний  догляд;

- паліативний/хоспісний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція  та  реінтеграція;

- абілітація;

- соціальна реабілітація;

- кризове та екстрене втручання;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

- транспортні;

інші соціальні послуги.

3.3. Основними завданнями ЦНСП є:

3.3.1. Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.3.2. Визначення  індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах.

3.3.3. Організація, планування та якісне надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

3.3.4. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.

3.3.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, сім’ями.

3.3.6. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з особами, сім’ями.

3.3.7. Проведення оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення плану та методів соціальної роботи.

3.3.8. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які постраждали  від  насильства  в  сім’ї  та  торгівлі людьми.

3.3.9. Здійснення  соціального  супроводу  сімей  та  осіб,  які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах.

3.3.10. Здійснення заходів із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань.

3.3.11. Інформування сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг.

3.3.12. Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

3.3.13. Перенаправлення членів сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів допомоги до закладів, установ та організацій (різних форм власності та господарювання).

3.3.14. Здійснення заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів з питань пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення.

3.4. Виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних  послуг  та здійснення  соціального супроводу  таких сімей (осіб) згідно Постанови Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2013 р. № 896.

3.4.1. ЦНСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

здійснює виявлення та веде облік:             

 • сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • осіб з числа випускників інтернатних закладів;
 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників;
 • осіб з інвалідністю;
 • осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
 • осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;
 • осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають  роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 

3.4.2. проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем;

3.4.3. надає, відповідно до визначених  індивідуальних потреб осіб, сімей, визначені  в     п. 3.2.

3.4.4. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи.

3.4.5. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.4.6. Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників ЦНСП відповідно до чинного законодавства.

3.5. ЦНСП має право:

 • вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
 • подавати пропозиції до проекту місцевого бюджету Мурафської сільської ради  з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;
 • здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи. 

4. Умови прийняття до ЦНСП та надання соціальних послуг

4.1.  На  надання  соціальних  послуг  в  ЦНСП мають право  жителі,  які  зареєстровані  або  постійно  проживають  на  території  об’єднаної територіальної   громади,  а  саме:
 

- громадяни  похилого  віку,  інваліди,  хворі  (з  числа  осіб  працездатного   віку   на  період   до   встановлення   їм  групи інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

 

- громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

- сім’ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

4.2. Прийняття до ЦНСП здійснюється  після подання особистої заяви особи,  яка  перебуває  в   складних життєвих обставинах, або її законного представника.

2.1. ЦНСП: 

на  протязі 5 робочих  днів  надає особам  допомогу  та  вживає  всіх  організаційних  дій  із  підготовки  документів  для  взяття  на  облік, визначених з урахуванням спеціалізації відділень ЦНСП, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

у разі необхідності, протягом  3 робочих  днів,  надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для отримання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг  та  до виконавчого органу сільської ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

після розгляду заяви протягом  5 робочих  днів  визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї  та  готує  рекомендації  щодо організації  надання  цій  особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч.  щодо  необхідності  здійснення  соціального  супроводу;

заклад охорони здоров'я  протягом  5 робочих  днів  надає медичний висновок  ЦНСП

ЦНСП  протягом  10 робочих днів  приймає  рішення на  підставі заяви,  отриманих  довідок  та пакета необхідних  документів, визначених  індивідуальних  потреб щодо  надання  соціальних  послуг,  формує  клопотання  про необхідність  взяття  на облік та надання соціальних послуг особі (сім’ї).

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

4.2.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, директор  ЦНСП Мурафської сільської ради приймає  складних життєвих обставинах, приймається рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.

4.2.3. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (із числа працівників виконавчого комітету Мурафської  сільської ради, відділення у якому передбачається надавати основний комплекс соціальних послуг, соціальний працівник та соціальний робітник).

4.2.4. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

4.2.5. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний  наказ.

Терміни та умови перебування у ЦНСП, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між директором ЦНСП Мурафської сільської ради та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

4.2.6. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у ЦНСП ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у ЦНСП та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності згідно номенклатури справ.

 

Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), періодично  поновлюються.

4.2.7. Особи, сім’ї які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у ЦНСП, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я голови Мурафської сільської ради, переглянути свою особову справу.

4.2.8. Надання соціальних послуг особі, сім’ї працівниками структурних підрозділів ЦНСП здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг (примірник плану передається до відповідних структурних підрозділів).

4.2.9. Надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників ЦНСП;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

4.3. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦНСП і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директора ЦНСП.

4.4. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує ЦНСП, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

4.5 Соціальні послуги в ЦНСП можуть надаватся як за плату, так і безоплатно.

4.5.1. Відділенням  соціальної  допомоги  вдома  безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються  послуги:

 • громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;
 • громадяянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

4.5.2. Відділенням  соціальної  роботи  для  сім’ї,  дітей  та  молоді   надаються  послуги:

 • сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації;
 • особам з числа випускників інтернатних закладів;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
 • особам з інвалідністю;
 • особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • особам, які зазнали жорстокості та насильства  в  сім’ї,
 • особам,  які  постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

4.5.3. Безоплатне надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється у разі:

-  виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує ЦНСП, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

-  надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

4.5.4. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

4.5.5.Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами,  надаються  за  плату.

4.5.6. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

4.5.7. Платні соціальні послуги надаються ЦНСП (в межах наявних можливостей), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку».

4.5.8. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦНСП відповідно до Постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються затверджуються  виконавчим комітетом Бабчинецької сільської ради.

4.5.9. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.5.10. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у структурних підрозділах ЦНСП у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

 

5. Організація роботи ЦНСП

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється у відділеннях ЦНСП.

5.1.1. Відділення ЦНСП очолюються керівниками відділень, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором ЦНСП  за погодженням сільського  голови Мурафської  сільської ради Шаргородського району Вінницької області.

5.1.2. Керівники відділень ЦНСП розробляють положення про відділення, у якому відображається інформація про зміст соціальних послуг, що надаються у підрозділі, порядок їх надання, режим роботи підрозділу й графік проведення заходів для отримувачів соціальних послуг.

Положення  про  відділення  затверджується директором ЦНСП.

5.2. Надання соціальних послуг у ЦНСП здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні послуги. 

5.3. Для виконання завдань у Центрі  надання  соціальних  послуг  утворено  два  відділеня:

-  відділення соціальної допомоги вдома;

-  відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді.

Також  у  ЦНСП  можуть  бути  утворені структурні підрозділи:

-  відділення денного перебування;

-  відділення надання грошової та натуральної допомоги;

- інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг особам, сім’ям, відповідно до встановлених потреб.

5.4. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг надання соціальних послуг особі, сім’ї в ЦНСП залежить від встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи, сім’ї.

5.5. Для організації надання соціальних послуг у ЦНСП вивчаються індивідуальні потреби сім’ї, особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та спільно з сім’єю, особою розробляється індивідуальний план роботи з нею.

5.6. До вивчення індивідуальних потреб особи, сім’ї та підготовки індивідуального плану надання послуг можуть залучатися необхідні фахівці - члени мультидисциплінарної команди: психіатр, реабілітолог, психотерапевт, нарколог, юрист та ін.

5.7. Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками визначених відділеннями ЦНСП за індивідуальними планами надання соціальних послуг. Працівники забезпечують надання відповідних соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

5.8. Відділення ЦНСП можуть бути територіально віддалені один від одного. 

5.9. ЦНСП може створювати, в разі потреби, у сільських населених пунктах Мурафської   територіальної  громади  робочі місця  робітників для надання соціальних послуг.

5.10. З метою проведення працетерапії осіб при ЦНСП можуть утворюватися підсобні господарства, промислові та переробні міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням та обладнанням, технікою, транспортом і знаряддями, що провадять діяльність відповідно до законодавства, положення про які затверджуються засновником утворюватися майстерні, підсобні сільські господарства тощо.

5.11. Для надання транспортних послуг ЦНСП може мати спеціальний автотранспорт для обслуговування громадян або брати в оренду автотранспортні засоби («Соціальне таксі»).

5.12. Під час надання соціальних послуг ЦНСП може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації.

5.13. ЦНСП може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб осіб, які отримують соціальні послуги у ЦСП.

6. Завдання та функції відділень ЦНСП

6.1. Відділення соціальної допомоги вдома

6.1.1. Основними завданнями відділення  соціальної  допомоги  вдома є:

-  виявлення  громадян, які  проживають/перебувають  на  території  Мурафської територіальної  громади  та  перебувають у складній життєвій ситуації;

-  формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

-  забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

6.1.2. Відділення соціальної допомоги вдома ЦНСП утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 50 одиноким – громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду. 

6.1.3. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

2) паліативний/хоспісний догляд;

6.1.4. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

4) один примірник договору, укладеного громадянином  і  ЦНСП;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) сесії  Мурафської сільської ради, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

6.2. Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді

6.2.1. Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді ЦНСП утворюється для проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

6.2.2. Основними завданнями відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді  є:

∙ проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

∙ виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

∙ здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

∙ організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

∙ забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Мурафської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

7. Керівництво ЦНСП

7.1. ЦНСП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області.

Посаду директора ЦНСП може обіймати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки  та  стаж роботи на керівній посаді.

7.2. Директор ЦНСП:

здійснює керівництво діяльністю ЦНСП;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦНСП завдань;

представляє ЦНСП без довіреності на підприємствах, в установах, організаціях, укладає договори;

видає в межах своєї компетенції розпорядження організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає заходів заохочення (стягнення);

призначає на посади і звільняє з посад працівників ЦНСП;

затверджує структуру ЦНСП;

розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат ЦНСП та подає на затвердження Мурафській  сільській  раді;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи ЦНСП та положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників ЦНСП;

надає пропозиції  виконавчому комітету Мурафської сільської ради щодо розпорядження майном, коштами ЦНСП;

забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів соціальних працівників та соціальних робітників ЦНСП, які безпосередньо надають соціальні послуги;

забезпечує працівників ЦНСП спецодягом, взуттям, велосипедами, проїзними квитками (або грошовою компенсацією за їх придбання).             

8. Фінансова  діяльність ЦНСП

8.1. Фінансова  діяльність ЦНСП здійснюється за рахунок:

∙ коштів місцевого бюджету  Мурафської сільської  ради, у тому числі за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються на соціальний захист та соціальне забезпечення і враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

∙ благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

∙ коштів від діяльності підсобних господарств та надання платних соціальних послуг;

∙ інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Кошти ЦНСП використовуються виключно на його утримання та розвиток.

8.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників ЦНСП встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного законодавства.

8.3. Гранична чисельність працівників ЦНСП затверджується засновником згідно з Примірними штатними нормативами чисельності працівників ЦНСП. Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних послуг працівниками конкретного ЦНСП за погодженням  Мурафської  сільської  ради.  

8.4. Діловодство ведеться  в  ЦНСП самостійно. 

 

8.5.  Звітність ведеться відповідно до законодавства.  Порядок ведення бухгалтерського обліку у ЦНСП покладається на відділ фінансового  обліку,  бухгалтерського обліку та звітності Мурафської сільської ради.

8.6. Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.

Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг у ЦНСП розробляється внутрішня система моніторингу й контролю якості надання соціальних послуг.

Громадський контроль якості надання соціальних послуг реалізується шляхом створення громадських, наглядових рад та шляхом залучення до роботи зовнішніх відомчих комісій з контролю якості надання соціальних послуг представників громадськості.

9.  Майно  ЦНСП

9.1. ЦНСП забезпечується Мурафською  сільською  радою необхідною матеріально-технічною базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства,  необхідним  інвентарем  та  оргтехнікою.

9.2. Майно ЦНСП використовуються на здійснення діяльності згідно з Положенням.

9.3. Перевірка наявності, порядку використання майна ЦНСП здійснюється Мурафською  сільською  радою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

9.4. ЦНСП є неприбутковою організацією. Фінансування ЦНСП здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету  Мурафської  сільської  ради, передбачених для виконання програм спрямованих на вирішення  проблем  громадян,  які  знаходяться  в  складних  життєвих  обставинах  та  потребують  стороннього  догляду,  інших джерел, незаборонених законодавством, у тому числі спонсорських, благодійних (гуманітарних) внесків.

 

9.5. Територіальний центр є неприбутковою установою, яка внесена  до Реєстру неприбуткових установ та організацій, та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

 

10. Припинення ЦНСП

 

10.1. Припинення діяльності ЦНСП може бути шляхом його реорганізації або ліквідаціїї.  Ліквідація та реорганізація ЦНСП здійснюється за рішенням Мурафської сільської  ради, або за рішенням суду, згідно з чинним законодавством України.

 

10.2. Ліквідація ЦНСП здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Мурафською  сільською  радою, яка прийняла рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються Мурафською  сільською  радою відповідно до чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс ЦНСП  і подає його на затвердження в порядку визначеному чинним законодавством.

 

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління ЦНСП.

10.4. При реорганізації чи ліквідації ЦНСП працівникам гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

 

10.5. У разі реорганізації ЦНСП його права та обов’язки переходять до його правонаступника.

 

10.6. ЦНСП вважається реорганізованим, або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

11. Заключні положення

11.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Зміни  та  доповнення  до  Положення  ЦНСП вносяться на підставі рішення  Мурафської сільської  ради  у порядку встановленому законодавством.

 

11.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України  та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

11.4. Дане  Положення укладено в трьох оригінальних примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник зберігається у загальному  відділі  виконавчого комітету Мурафської сільської ради, другий в ЦНСП, третій  використовується для надання комплекту документів  при  державній  реєєстр.

https://rada.info/upload/users_files/04325495/4a36289a045149356d87b076e2652297.doc                                          

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь