Мурафська громада
Вінницька область, Жмеринський район

Зміст статуту

     

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області

31 жовтня 2017 року

Наказ від 31.10.2017 р.  №193/7

Начальник                     Ю.В.Круголь

                                        

 

 

 

        

          ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 2 сесії 8 скликання

Мурафської  сільської ради №27 від

03 липня 2017 року   

 

Сільський голова                      С.В.Партека             

 

 

 

СТАТУТ

Мурафської  об’єднаної

територіальної громади  Шаргородського району Вінницької області

2017 рік

Зміст

 Преамбула

 Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа Статуту

Стаття 2. Історія виникнення Мурафської об’єднаної територіальної громади

Стаття 3. Межі території громади та її географічне положення.

Стаття 4. Офіційні символи.

Стаття 5. Святкові дні та пам'ятні дати.

Стаття 6. Звання і відзнаки.

Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій.

Розділ II. Місцевого самоврядування

Стаття 8. Система місцевого самоврядування

Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб.

Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання

Стаття 11. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою села на  місцевому референдумі.

Стаття 12. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування.

Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ III. Територіальна громада села та форми реалізації права її   членів    на участь у місцевому самоврядуванні.

Стаття 14. Територіальна громада села.

Стаття 15. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь   у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 16. Місцеві вибори.

Стаття 17. Місцевий референдум.

Стаття 18. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 19. Місцеві ініціативи.

Стаття 20. Громадські слухання.

Стаття 21.  Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 22. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та ро­бота на виборних  посадах місцевого самоврядування.

Стаття 23. Участь у здійсненні місцевого самоврядування місцевих осередків   політичних    

партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.

Стаття 24. Інші форми участі членів територіальної громади у здійс­ненні місцевого 

самоврядування.

Стаття 25. Масові заходи жителів громади.

Стаття 26. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання.

Стаття 27. Право членів територіальної громади на інформацію  оприлюднення  рішень органів місцевого самоврядування.

Розділ IV. Сільський голова та інші посадові особи місцевого  самоврядування

Стаття 28. Статус сільського голови.

Стаття 29. Обрання і вступ на посаду сільського  голови. 

Стаття 30. Повноваження селищного  голови.

Стаття 31. Секретар сільської  ради.

Стаття 32. Староста.

Стаття 33. Заступник ( заступники ) сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів сільської ради.

Розділ V. Сільська рада.

Стаття 34. Сільська рада.

Стаття 35.  Депутат сільської  ради.

Стаття 36. Компетенція сільської  ради.

Стаття 37. Скликання сесії сільської ради.

 Стаття 38. Порядок денний та гласність засідань сільської ради.

 Стаття 39. Регламент сільської ради.

 Стаття 40. Комісії сільської ради.

 Розділ VI. Виконавчий комітет та інші виконавчі органи сільської ради.

 Стаття 41. Формування та склад виконавчого комітету сільської  ради.

 Стаття 42. Повноваження виконавчого комітету сільської ради.

 Стаття 43. Рішення виконавчого комітету.

 Стаття 44. Інші виконавчі органи сільської ради.

 Розділ VII. Органи самоорганізації населення. 

 Стаття 45. Система органів самоорганізації населення,

 Стаття 46. Порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення.

 Стаття 47. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення.

 Стаття 48. Порядок створення органу самоорганізації населення

 Стаття 49. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення.

 Стаття 50. Організація роботи органу самоорганізації населення.

 Стаття 51. Правовий статус членів органу самоорганізації насе­лення.

 Стаття 52. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення.

 Розділ VIII. Стратегія та основні напрями розвитку.

 Стаття 53. Сталий розвиток  об’єднаної  територіальної громади.

 Стаття 54. Місцеве планування.

 Стаття 55. Економічний розвиток.

 Стаття 56. Діяльність з вирішення екологічних питань.

 Стаття 57. Розвиток науки і освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту,

 культури і мистецтва.

 Стаття 58. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки.

 Стаття 59. Соціальний захист населення.

 Стаття 60. Пільги, гарантії і порядок їх встановлення і зняття.

 Cтаття 61. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсор­ства.

 Стаття 62. Міжнародна діяльність.

 Стаття 63. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та серед­нього 

  підприємництва.

 Розділ IX.  Фінанси територіальної громади села.

 Стаття 64. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади.

 Стаття 65. Планування фінансових ресурсів.

 Стаття 66. Повноваження щодо фінансових зобов'язань.

 Стаття 67. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органа­ми місцевого

 самоврядування  повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів  

 державної влади.

 Стаття 68. Утворення цільових фондів.

 Стаття 69.  Місцеві податки і збори.

 Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних  відносинах.

 Розділ X.  Бюджет громади.

 Стаття 71. Загальні засади формування бюджету.

 Стаття 72. Доходи місцевих бюджетів.

 Стаття 73. Видатки місцевих бюджетів.

 Стаття 74. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів.

 Стаття 75. Звіт про виконання бюджету.

 Розділ XI. Майно територіальної громади.

 Стаття 76.  Право комунальної власності.

 Стаття 77. Комунальні підприємства.

  Розділ XII. Добровільне об’єднання територіальних громад.

  Стаття 78. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад.

  Стаття 79. Порядок добровільного об’єднання територіальних громад.

  Стаття 80. Державна підтримка добровільного об’єднання громад.

      

Розділ XIIІ.  Заключні положення.

Стаття 81. Порядок прийняття і реєстрації Статуту.

Стаття 82. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

 Стаття 83. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

ПРЕАМБУЛА

 

Цей Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування Мурафської сільської об’єднаної територіальної громад для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.

                                                                                                 

                                                                                                    РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правова основа Статуту

         1.Статут Мурафської сільської об’єднаної територіальної громади села (далі-Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

           2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної гро­мади, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 1.  У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться відповідно до них.
 2. Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування в селищі.

Стаття 2. Історія виникнення  Мурафської сільськоїоб’єднаної  територіальної громади

         1.Мура́фа (Морахва) — село в Україні, в Шаргородському районі Вінницької області. Населення становить 2739 осіб. Колишнє містечко.Мурафа згадується у 1432  р. в зв'язку з битвою, яка відбулася 30 листопада недалеко під Копистинем між Федором Острозьким  та Вінцентієм з Шамотул і Яном Менджиком з Домброви. Мурафа належала Радзивіллам, Язловецьким, зокрема, Миколай Язловецький  отримав село від гетьмана великого литовського Христофора Радзивілла ,  Белжецьким, пізніше Тишкевичам , від них перейшлодо Потоцьких.Під час  Хмельниччини якийсь час місто було під контролем повстанців. Після того, як мешканці Мурафи взнали про несподіваний для повстанців та міщан Ямполя напад на їх місто коронного війська в взимку 1652 року, коли він був взятий (загинули близько 6000 козаків та волохів), вони, як і мешканці  вирішили здатись королівському війську для уникнення зайвого кровопролиття.   В 1766році належала Йоахіму Каролю Потоцькому. Після Барської конференції   Й. К. Потоцький осів в Морахві та вибудував тут палац, сприяв побудові нового костелу(1736 р.). Морахва поділялась в той час на старе та нове місто. Й. К. Потоцький заклав в Мурафі фабрику салітри та ряд ремісничих цехів, він сприяв викладанню бруківкою головної вулиці та обсадження її деревами. Палац Йоахіма К.Потоцького був двоповерховий, оточував його парк, який в свою чергу був оточений муром з вежами. Після пожежі палац не був відбудований, а був розібраний. Й. К. Потоцький був похований в костелі у Мурафі.

В 1831  р. Морахва була конфіскована Сигізмундові Добку (г. Гриф) царським урядом.       Наприкінці 19 ст. у Старій Морахві разом з передмістями Травна та Заячки було 250 домів та 2500 населення, тут був костел, церква, синагога, а в Новій Морахві було 147 домів та 400 населення, церква, синагога. Була тут школа, 32 крамниці, 20 ремісників, 2 млини.  Між 1605—1610 роком в Мурафі, у шляхетській родині Сірків, народився кошовий отаман Іван Сірко.   За радянських часів до 1989 року село носило назву Жданове., в 1989 році селу було повернуто попередню назву Мурафа.                                                                        В с.Мурафа народився академік Будкер,Андрій Михайлович(Герш Іцкович) 1918-1977 р.р..                                                                В с.Мурафа народився та служив Броніслав Бернацький — єпископ Одесько-Сімферопольської діє цезії                                      Село Довжок розташоване по обидва боки річки Мурафа, більша частина знаходиться на правому її березі. Вулиці протягуються з Півдня на Північ вздовж річки на пагорбах.. Є два ставки, які в народі носять назви «старий» та «новий». Село межує з такими селами Шаргородського району як Мурафа (на півночі), Хоменки, Джурин (на півдні), Михайлівка, Мала Деребчинка (на сході), Лукашівка, Дерев'янки (на заході).  Також в селі діє ТОВ ім. Мічуріна, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур.   У Довжку є загальноосвітня школа та дитячий садок-ясла, будинок культури та бібліотека.В селі Довжок народився Михайло Карпович Мандибура— Герой Радянського Союзу (звання присвоєне 22 липня 1941 року. Михайло Мандибура був також нагороджений медаллю «Золота Зірка». Брав участь у боях під Москвою, у звільненні Калінінської області, Білорусі. Звання Героя СРСР отримав за атаку з тилу ворога, що дозволило форсувати річку Західну Двину без значних людських втрат з боку радянської армії. Після повернення з війни очолював місцевий колгосп. Іменем героя названа вулиця в селі Довжок.                                                                                                                                                                    Село Клекоти́на розташоване по обидва боки річки Мурафа . Населення становить 3835 осіб. У селі функціонує школа, де навчається 541 школяр. Також, крім школи, у селі є великий дитячий садочок, православна церква та на межі з селом Мурафа католицький костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Улітку школярі мають змогу відпочивати у таборі ім. В. Загурного.   В селі народився український письменник, сценарист і перекладач з англійської мови Добровольський Аркадій Захарович. Він відомий тим, що став співавтором сценарію культової кінокартини СРСР «Трактористи» (1936) і разом із Ліною Костенко написав сценарій до фільму «Звірте свої годинники» (1962).                                                                                               19 травня 2015 року, групою громадських активістів за участі письменників Олександра Горобця, Миколи Рябого, Вадима Вітковського, на фронтоні Клекотинської середньої школи відкрито меморіальну дошку пам'яті видатного українського поета, письменника, перекладача і кіносценариста Аркадія Добровольського.  Завальнюк Владислав Матвійович (1949) — настоятель Червоного кафедрального костьолу у Мінську, кандидат історичних наук, перекладач, публіцист, засновник Християнського товариства милосердя, активний громадський діяч та автор десятків книг.                                                                                          2. Мурафської сільської об’єднана територіальна громада (далі - Громада) утворена  шляхом добровільного об’єднання жителів с. Мурафа , с.Довжок та с.Клекотина.                                                                                                                                         3. Адміністративним центром Мурафської сільськоїоб’єднаної  територіальної громади є с. Мурафа , в  якому розміщений  її орган  місцевого самоврядування  .Село Мурафа – центральна садиба Мурафської сільської  ради.                          4. Територіальна громада   має  представницький орган – Мурафську сільську раду ( далі  Рада )та представницький орган в   селі  Клекотина  в особі старости. Перші  вибори   сільського  голови  та  депутатів Ради  відбулися  30 квітня   2017 року.                                                                                                                                                                                                                  5. Розпорядження землею в межах селища здійснює сільська рада при дотриманні прав власників  та інших користувачів земельними ділянками.                                                                                                                                                                          6.Рішення про відведення земель до різних категорій : забудова сільськогосподарського призначення, рекреаційної, тощо – приймається  сільською радою.                                                                                                                                                                 7 .Органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших селищ, міст України в асоціації, фонди , союзи.                                                                                                                                                   8.Органи місцевого самоврядування села на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування сіл зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів) органів місцевого самоврядування.

Стаття 3 .Межі території громади та її географічне положення

1.Територія громади згідно з адміністративно-територіальним  устроєм України  входить до  складу Шаргородського району  Вінницької області.

2.Відстань   від  адміністративного центру  громади  до районного  центру м.Шаргород -12 км

3.Відстань   від  адміністративного центру  громади  до  обласного центру  м.Вінниця – 90 км

4.Територія  Мурафської сільської  об’єднаної територіальної громади є нерозривною ,її межі  визначаються по зовнішніх  межах юрисдикції рад територіальних громад ,що об’єдналися.

5.Територія  громади межує з :д,її

1) північного сходу –с.МихайлівкаШаргородського  району ;

2) північного заходу – с.Федорівка  Шаргородського району ;

3) півночі -с.ЮхимівкаШаргородського району ;

4) сходу –с.ДеребчинШаргородського району ;

5) південного сходу - с.ДжуринШаргородського району ;

6) півдня -  с.ХоменкиШаргородського району ;

7) заходу –с.Козлівка  Шаргородського району .

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

6.На території громади розташовані населені пункти:

Село Мурафа, село Довжок, село Клекотина.

7.ТериторіяМурафської сільської  об’єднаної  територіальної громади займає 93200000 кв.м. або  9320 га, в т.ч. територія с.Мурафа – 2888,47 га,  села  Довжок -  1622,53 га, села Клекотина –  га . Населення громади становить біля 7.5 тис.чоловік.

8. Гідрографічна сітка села представлена річкою Мурафа та  технічними водоймами - ставків площею 138.2632 га.

9. Площа лісового фонду становить : с.Мурафа –308,11га, , с.Клеккотина – 412,01га. Ліси  змішані.

10.Площа земель сільськогосподарського призначення складає: с.Мурафа – 3779.8116 га, с.Клекотина – 4510.4501 га.

11.Площа земель запасу складає:с.Мурафа- 575.45  га, с Клекотина – 672.32га.

12.Площа земель резервного фонду складає:с.Мурафа – 371.31 га, с.Клекотина – 450,00га.

 

Стаття 4. Офіційні символи

1.Сільська рада  та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм на­йменуванням.

2. На будинку, де працює сільська рада та її виконавчі органи підіймається Державний Прапор України.

 

  Стаття 5. Святкові дні та пам'ятні дати

1.Святкування Дня села, видатних подій, державних та ре­лігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів територіальної громади села, збереження її історії та національ­них традицій.

 2.Сільська рада щорічно під час затвердження бюджету села встановлює перелік сільських  свят та зна­менних подій.

Пам’ ятними датами та  святковими днями громади є :

- 19 березня – річниця визволенням сіл Мурафа та Клекотина від німецько –фашистських загарбників в 1944 році;

 • День Перемоги
 • День  Конституції
 • День Незалежності України
 •  День самоврядування

3.Програма святкувань передбачає, урочистості, концерти, виставки майстрів народних  ремесел, народні ігри та спортивні змагання.

Стаття 6. Звання і відзнаки

1.Виконавчий комітет сільської ради після розгляду відпо­відних клопотань вносить у встановленому порядку до органів державної влади подання про нагородження державними нагородами України та про
присвоєння почесних звань України.

 

Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій

         До складу території села можуть входити утворення з особ­ливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що ви­користовуються для забезпечення сільського господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється сільською радою, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

 

 

РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 8. Система місцевого самоврядування

1.Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою  в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через сільську раду та її виконавчі органи.

 2. Систему місцевого самоврядування   складають:

  - територіальна громада ;

  - сільська рада;

  - сільський голова;

  -  староста

  -  виконавчий комітет сільської ради;

  - органи самоорганізації населення.

 3.Кількісний склад та порядок обрання зазначених рад визначається
відповідно до чинного законодавства України.

 

  Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб

1.Органи і посадові особи місцевого самоврядування діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, за­конами України і цим Статутом.

2.Органи і посадові особи державної влади на території селане мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб міс­цевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядуван­ня села з органами державної влади, діяльність яких поширюєть­ся на територію села, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку і реалізації функцій державної влади.

4. Права органів місцевого самоврядування села захища­ються судом.

5.Обмеження права територіальної громади на місцеве самовряду­вання можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.

 

Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання

1.Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування
селища складають:

- Статут територіальної громади;

   - рішення сільської ради;

- розпорядження сільського голови;

- рішення виконавчого комітету сільського ради;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

2. Проекти актів органів місцевого самоврядування села, що зачіпають інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення правової експертизи на від­повідність їх чинному законодавству.

3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування села прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для вико­нання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також по­садовими особами, громадянами й об'єднаннями громадян.

4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування села скасовуються згідно з чинним законодавством.

5.Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування села з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

6.Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування села, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність передбачену законодавством.

 

Стаття 11. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою села на місцевому референдумі

1.Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й органі­заціями, які розташовані на території громади.

2.Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою селана місцевому референдумі, забезпечується сільським головою.

3.Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територі­альною громадою села на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених за­конами України.

 

Стаття 12. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.

2.   Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територі­альною громадою на місцевому референдумі, здійснюється сільською радою за поданням сільського голови.

 

Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед                              територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання                       програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету села, з інших питань місцевого значення, звітують                   перед територіальною громадою про свою діяльність.

 2.Територіальна громада в будь-який час може достроково припини­ти повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

3.Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним за­конодавством.

4.Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відпо­відальність у разі порушення ними Конституції або законів України. 

6.Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

7.Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті не­правомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самовря­дування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету села, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

 

                                                                                                  РОЗДІЛ III  

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

   Стаття 14. Територіальна громада села

1. Мурафську сільську  об’єднану територіальну громаду (далі - територіальну громаду) складають жителі, які проживають на території сіл Мурафа, Довжок, Клекотина.

2.Територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

3.Територіальна громада має права й обов'язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відпо­відальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

4.Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності.

5.Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються сільською радою під час затвердження бюджету села.

 

Стаття 15. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

1.Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у міс­цевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування села.

2.Формами участі членів територіальної громади в місцевому  само­врядуванні є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування села;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на ви­борних посадах місцевого самоврядування селища;

- участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;

- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні села.

3.Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні села залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану, терміну проживання в селища, за мовними або іншими ознаками забороняються.

 

Стаття 16. Місцеві вибори

 1. Місцеві вибори - це обрання депутатів сільської  ради, сільського голови  голови  , старости  на основі гарантованого Конституцією України та Законом України ,,Про  місцеві вибори ” загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у місцевих виборах.

3.Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на те­риторії громади.

4.Депутатом сільської ради, сільським  головою , старостою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.

5.Депутатом сільської, сільським головою , старостою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчи­нення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

6. Особи, які займають посади, що відповідно до закону є несумісними зі статусом депутата ради, сільського голови, старости  зобов'язані в разі їх обрання залишити посаду (припинити діяльність), яка є несумісною зі статусом депутата, сільського  голови  , старости  та в передбачених за­коном випадках припинити будь-яку підприємницьку діяльність.

7.Право висування кандидатів на посаду сільського голови   та  старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом само висування у по­рядку, передбаченому Законом України ,,Про  місцеві вибори ”.

 8.Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законом України ,,Про місцеві вибори ”.

 

Стаття 17. Місцевий референдум

1.Місцевий референдум є формою вирішення територіальною грома­дою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2.Місцевий референдум - це сільський референдум.

3.Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.

4.На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

5.Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

6.Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом про референдуми.

7.За рішенням сільського референдуму можуть бути до­строково припинені повноваження відповідно сільської  ради, сільського голови , відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в України.

8.Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референ­думів визначається сільською  радою.

9. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають опублікуванню в місцевих засобах масової інформації.

 

Стаття 18. Загальні збори громадян за місцем проживання

1.Загальні збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах села або його окремих частин - вулиць, кварталів тощо.

2.До компетенції загальних зборів громадян належить:

- розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

- обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань сільського життя;

- внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

- заслуховування інформації сільського голови, посадо­вих осіб місцевого самоврядування громади, звітів керівників під­приємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

- інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими ор­ганами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

- утворення органів самоорганізації населення, затвердження їх поло­жень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;

- розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни
і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

- внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

- розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, про­вулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

- обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самовря­дування, державним органам у проведенні

робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської  ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

- розгляд питань про внесення на розгляд сільської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

- розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;

- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

3.Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до сільської ради, інших органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов'язані розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.

4. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територі­альної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які про­живають на відповідній території.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь сільський голова, народні депутати України, депутати обласної, районної, сільської ради, посадові особи органів міс­цевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у ви­рішенні питань, що розглядаються на зборах.

5.Загальні збори громадян за місцем проживання скликає сільський голова за власною ініціативою, за ініціативою депутата сільської ради, за ініціативою не менше 10 громадян, що прожи­вають на відповідній території.

6. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома грома­дян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

7.У випадках, коли об'єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням сільського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання — вулиць, кварталів, тощо.

Представники громадян для участі в таких зборах обираються загаль­ними зборами громадян, які проживають на території менших територіаль­них утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються сільським головою.

Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представ­ників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

8.Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності
на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають
на відповідній території.

9.Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

10.На загальних зборах громадян головує особа, що визначена сільським головою або органом, який скликав загальні збори
громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.

11.Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за по­данням органу, який їх скликав.

12.Під час проведення загальних зборів громадян складається прото­кол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.

13.Загальні збори громадян приймають рішення з розглянутих питань.
Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян,
які проживають на відповідній території.

14. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та по­
садовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств,
установ і організацій, яких ці рішення стосуються.

15.Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-денний термін та повідомити в 10-денний термін про результати їх розгляду сільського голову та суб'єктів, за іні­ціативою яких було скликано збори.

16. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету села або за раху­нок добровільних внесків відповідних жителів села

 

Стаття 19. Місцеві ініціативи

1.Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сільською  радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

2. З місцевою ініціативою до сільської ради можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 1/10 населення громади.

3. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до сільської ради в письмовому ви­гляді та оформлюється відповідно до Регламенту відповідної ради.

4.Сільська рада розглядає питання, внесені в порядку міс­цевої ініціативи на чергових пленарних засіданнях ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.

5. Рішення, що прийняті радою з питань, які вне­сені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після прийняття рішення.

 

Стаття 20. Громадські слухання

1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з сільським головою, депутатами сільської ради, посадовими особами виконавчих органів сільської ради, під час яких:

- заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпа­ють інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;

- порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

- обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень сільськоїради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

2.У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь усі члени територіальної громади.

3..Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

 4. Громадські слухання скликаються сільським головою за власною ініціативою або ініціативою сільської ради, орга­нів самоорганізації населення, членів територіальної громади.

  5. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міс­цевого самоврядування, депутати ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питаннями, що об­говорюються.

  6.Сільський голова визначає місце та час проведення громадських слухань. Виконавчий комітет сільської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

 7.На громадських слуханнях головує сільський голова або призначена ним особа. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. На громадських слуханнях ведеться протокол. Протокол громадського слухання підписується осо­бою, яка його проводить, та особою, яка веде протокол, і передається сільськомуголові.

 8.Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, під­лягають обов'язковому розгляду відповідними органами місцевого само­врядування. Про результати їх розгляду сільський голова або визначена ним особа доводить до відома територіальної громади.

 9.Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням громадських слу­хань, здійснюються за рахунок сільського бюджету.

 

Стаття 21. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 1.Члени територіальної громади мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами,пропозиціями з питань, віднесених до

відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних   прав
та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених
законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані приймати до розгляду заяви громадян і реагувати на них згідно із Законом України ,,Про звернення громадян”.

 3.Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим грома­дянином, або колективним, якщо подане групою громадян.

 4.Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадяни­ном на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.

 

Стаття 22. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та ро­бота на виборних посадах місцевого самоврядування

1.Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях сільської ради.

2. Відмова членам територіальної громади у присутності на сесії від­повідної ради, яка не пов'язана з організаційними чи технічними причинами, оформлюється відповідним рішенням ради і повідомляється особі не пізніше, ніж за один день до відкриття сесії.

3.Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

4.Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами сільської ради, сільським головою.

5.Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів самоорга­нізації населення.

 

Стаття 23. Участь у здійсненні місцевого самоврядування місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок

1.Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через участь у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.

2.Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відпо­відно до законодавства:

 • беруть участь у місцевих виборах;
 • через своїх депутатів сільської ради беруть участь у ви­робленні та здійсненні політики села;
 • сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку села тощо.

  3.Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку.

   4.Не допускається створення і діяльність структурних осередків по­літичних партій у виконавчих органах місцевого самоврядування.

   5. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування забороне­но відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

 

Стаття 24. Інші форми участі членів територіальної громади у здійс­ненні місцевого самоврядування

1.Перелік форм участі жителів громади  у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, в тому числі участь на громадських за­садах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого само­врядування, участь у роботі консультативно-дорадчих рад, положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого само­врядування тощо.

 

Стаття 25. Масові заходи жителів громади

1. Жителі громади відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демон­страції й інші масові заходи.

2.Питання проведення масових заходів на території громади визначається виконавчим комітетом сільської  ради відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 26. Соціально - політичні конфлікти і шляхи їх подолання

1. Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціаль­них, етнічних і релігійних груп громадян.

 2.У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна про­цедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом сільської  ради.

 3.У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 27. Право членів територіальної громади на інформацію. оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовір­ної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбува­ється шляхом їх опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 Доведення до відома членів територіальної громади рішень органів місцевого самоврядування здійснюється також через мережу Інтернет та інші електронні засоби масової комунікації.

 

РОЗДІЛ IV

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 28. Статус сільського голови

1.Сільський голова є головною посадовою особою тери­торіальної громади села та здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

2.Сільський голова головує на засіданнях сільської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

3.Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відпові­дальним перед територіальною громадою села, відповідальним перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом сільської ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

 

Стаття 29. Обрання і вступ на посаду сільського  голови

1.Сільський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного голосування на термін  визначений чинним законодавством України до Закону України.

2.Висування кандидатів на посаду голови розпочинається відповідно до визначеного чинним законодавством України терміном.

3.Обрання голови відбувається відповідно до чинного законодавства України.

 

Стаття З0. Повноваження сільського  голова

1. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на пленар­ному засіданні ради рішення про його обрання.

2.Повноваження голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на щойно проведених місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на щойно проведених місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.Сільський  голова здійснює свої повноваження чинного законодавства України .

 

Стаття 31. Секретар сільської  ради

1.Секретар сільської ради працює в раді на постійній основі.

2.Секретар сільської ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією пропозицією голови.

3.Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

   - на день проведення першої сесії, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

    - рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запро­поновану сільським  головою;

     - протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради відповідний саільськийголова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

     - на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

  4.У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить  голова.

  5. Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

  6.Секретар сільської ради здійснює свої повноваження згідно чинного чинного законодавства України.

 

Стаття   32 . Староста

1. У селах,  визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої ради.

2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.

3. Староста:

1) представляє інтереси жителів села у виконавчих органах сільськоїради;

2) сприяє жителям селау підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного села виконавчих органів сільськоїради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

4. Положення про старосту затверджується сільськоїрадою відповідної об’єднаної територіальної громади.

У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.

6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

 

Стаття 33. Заступник ( заступники ) сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради

1.Заступник сільського голови з питань діяльності вико­навчих органів сільської ради затверджується радою за поданням голови, як правило, у складі виконавчого комітету сільської ради.

2.Розподіл обов'язків між заступником сільського голови, секретарем сільськоїради визначається розпорядженням сільського голови.

3.У випадку відсутності голови його обов'язки з питань діяльності виконавчого комітету сільської ради виконує заступник сільського  голови.

 

 

РОЗДІЛ V

СІЛЬСЬКА  РАДА

 Стаття 34. Сільська рада

1.Сільської рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України.

2.Порядок формування та організація діяльності сільської ради визначається Конституцією України та законами України, а також статутом територіальної громади села.

3.Сільська рада складається з депутатів, які обираються жителями відповідного села на основі загального, рівного і пря­мого виборчого права шляхом таємного голосування.

4. Порядок організації і проведення виборів депутатів, а також загаль­ний склад ради визначається Законом України ,,Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

5. Рішення про загальний склад (кількість депутатів)  ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 50 днів до дня місцевих виборів.

6.Загальний склад (кількість депутатів) селищної ради має становити при чисельності:

- до 1 тисячі жителів - від 12 до 16 депутатів включно;

- від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 20 депутатів включно;

- від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до З0 депутатів включно;

- від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від З0 до 36 депутатів включно;

- від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 36 до 46 депутатів включно.

7.Загальний склад (кількість депутатів) ради має становити тільки парну кількість депутатів.

8.Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, вна­слідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної   депутатів від загального складу ради.

9.Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

10.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань її постійних комісій.

11.Повноваження місцевої ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

 

Стаття 35. Депутат сільської  ради

1.Статус депутата сільськоїради визначається Конституцією України, Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законами України.

2.Депутат сільської ради є представником інтересів тери­торіальної громади села та повноважним і рівноправним членом сільськоїради, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, уста­новлений Конституцією України.

3. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і за­кінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

4.Депутат сільської ради має всю повноту прав, що за­безпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.                           

5.Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

6. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відпо­відного місцевого бюджету.

 7. Депутат ради, який перебуває на посаді ке­рівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського голови, секретаря сільськоїради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

   8.Депутат сільської ради не може використовувати свій депутатський мандат у цілях, не пов'язаних з депутатською діяльністю.

   9.Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед ви­борцями.

 10. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленар­них засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без по­важних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 36. Компетенція сільської  ради

1.Компетенція сільської ради визначена Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

2.Виключно на пленарних засіданнях  ради ви­рішуються такі питання:

    1) затвердження регламенту ради;

     2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

     3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін            до складу виконавчого комітету та його розпуск;

     4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому законом;

     5) затвердження за пропозицією голови струк­тури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її                 виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

       6) утворення за поданням  голови інших ви­конавчих органів ради;

       7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

       8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

       9) заслуховування звіту сільського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення дер­жавної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

      10) прийняття рішення про недовіру сільському голові;

       11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

       12 )заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

        13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо запитів;

        14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

        15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;                                                        

         16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови у випадках, передбачених цим Законом;

          17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

           18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

           19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

            20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

            21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

            22) затвердження програм соціально-економічного та культурного
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових
програм з інших питань місцевого самоврядування;

            23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвер­дження звіту про виконання відповідного бюджету;

            24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у меж­ах, визначених законом;

            25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

            26) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

            27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюдже­тів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного  місцевого бюджету;

            28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодав­ства пільг з місцевих податків і зборів;

            29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

            30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комуналь­ного майна;

            31) затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

             32) визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в уста­новленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

             33) реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчаль­них закладів, а також дошкільних навчальних закладів, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села або на підставі результатів місцевого референдуму;

             34) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повнова­жень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

             35) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

             36) вирішення відповідно до законодавства питань про створення під­приємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

             37) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

              38) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;

              39) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спе­ціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

             40) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, іс­торичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

              41) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на те­риторії села нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

              42) створення відповідно до закону міліції, яка утримується за раху­нок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

               43) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутріш­ніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громад­ського порядку та результати діяльності на відповідній території;

              44) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

              45) затвердження в установленому порядку програм та генеральних планів забудови відповідних населених пунктів тощо;

              46) затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

              47) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благо­устрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і по­рядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за по­рушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

              48) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких перед­бачено адміністративну відповідальність;

              49) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової тех­ніки;

              50) прийняття рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів про­позицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

              51) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень орга­нів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

              52) затвердження Статуту територіальної громади;

              53) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

              54) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використо­вується в офіційних оголошеннях;

              55) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну влас­ність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

              56) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

              57) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

визначення на конкурсних засадах юридичних чи фізичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.   

      

Стаття 37. Скликання сесії сільської ради

1. Сільська рада збирається не пізніше як через місяць після ви­борів, що відбулися, на своє пленарне установче засідання. Скликання здійс­нюється територіальною виборчою комісією, у компетенції якої є це питання. Голова цієї комісії відкриває та веде засідання. Він представляє всіх обраних депутатів ради, а також обраного голову і здійснює процедуру вступу на посаду депутатів і сільського голови.                                     

2. Сесії сільської ради скликаються відповідно до Регламенту сільської ради.

3. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії.

 

Стаття 38. Порядок денний та гласність засідань сільської ради

1. Порядок денний сесії сільської ради формує сільський голова. Порядок денний може бути розширений рішенням ради на її засіданні, якщо йдеться про питання, що є невідкладними або потребують якомога скорішого вирішення.

2. Засідання ради є гласними. Регламент ради може передбачати закритий режим обговорення питань певного характеру. За поданням голови або де­путата сільської ради окремі питання порядку денного можуть заслуховуватися без участі представників громадськості.

 

Стаття39. Регламент сільської ради

1. Регламент сільської ради, Положення про постійні комісії селищної ради затверджуються не пізніш як на другій сесії новообраної ради.

2. Регламент ради, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням сільськоїради виключно на пленар­них засіданнях селищної ради.

 

Стаття 40. Комісії сільської ради

1.  З метою підготовки рішень, контролю за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету з числа депутатів обирають­ся постійні комісії сільської ради та тимчасові контрольні комісії.

2.  Діяльність постійних комісій регламентується Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом селищної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується сільською  радою.

Порядок формування, функції та організація роботи тимчасових
контрольних комісій ради регламентується Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом селищної ради та Положенням про тимчасові контрольні комісії, що за­тверджується сільською радою.

 

РОЗДІЛ VI

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТА ІНШІ ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 41. Формування та склад виконавчого комітету сільської  ради

1. Виконавчий комітет сільської ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом сільської ради, який утворю­ється сільською радою на строк її повноважень.

2. Сільська рада за пропозицією сільського го­лови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голо­ви, секретаря виконавчого комітету, старости , а також керівни­ків відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар відповідної ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету ради голова враховує пропозиції постійних комісій сільськоїради.

 До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря сільської ради.

5.До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою староста .

6. Очолює виконавчий комітет ради відповідно сільський голова. У разі відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків, роботу виконав­чого комітету організовує заступник сільського голови.

 7. У виконавчому комітеті ради функції секретаря виконав­чого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює увиконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших ви­падках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

9.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працю­ють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені зако­нодавством для сільського голови.

10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила,  а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої вла­ди  також є підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

11. Після закінчення повноважень сільської ради її виконав­чий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

 

Стаття 42. Повноваження виконавчого комітету сільської ради

1.  Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Украї­ні” до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань,
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

 - має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому  відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. Сільська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, інши­ми виконавчими органами ради та сільським головою в межах повноважень, наданих Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органом сільської ради.

 

Стаття 43. Рішення виконавчого комітету

1. Виконавчий комітет на своїх засіданнях приймає рішення. Засідання є правомочним за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

2. Засідання виконавчого комітету скликаються головою за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

3.  Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території села підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

 

Стаття 44. Інші виконавчі органи сільської ради

1.Сільська рада в межах затверджених нею структури і шта­тів може створювати інші виконавчі органи.

2. Виконавчі органи ради є підзвітними і підконт­рольними сільської раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і  голові.

3. Керівники інших виконавчих органів ради при­значаються на посаду і звільняються з посади сільським головою.

4.Положення про інші виконавчі органи сільської ради за­тверджуються сільською радою.

 

РОЗДІЛ VII

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 45. Система органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення - це представницькі органи, що створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах села.

2. Органи самоорганізації населення створюються за територіальною ознакою.  

3. Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту
територіальної громади, розпоряджень голови, виданих у межах своїх повноважень, рішень ради та її виконавчого органу, рішень зборів громадян за місцем проживання, які його обрали, та положення про цей орган.

4.  Обирати та бути обраними до органів самоорганізації населення
можуть громадяни України, які мають право голосу на виборах та референдумах і проживають на відповідній території.

 

Стаття 46. Порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення

1. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається законодавством України.

2. До набуття чинності відповідних законів України правовий статус, повноваження, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначається цим Статутом та сільської  радою.

 

 

Стаття 47. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення

1. Територія, в межах якої діють органи самоорганізації населення, визначається рішенням сільської ради, виходячи з пропозиції жителів, з урахуванням територіальної доцільності, соціально-економічної цілісності, спільності інтересів певних груп населення тощо.

2.  Вуличні, комітети можуть діяти як самостійні органи само­організації населення і як складові, відповідно, вуличних, квартальних комітетів за рішенням загальних зборів громадян, які обрали ці органи самоорганізації населення.

 

Стаття 48. Порядок створення органу самоорганізації населення

1. Створення органу самоорганізації населення може ініціюватися сільським головою, сільською радою, депутатом сільської ради відповідного виборчого округу або за ініціати­вою не менше, ніж 5 відсотків від загальної кількості членів територіальної громади, які проживають на відповідній території та мають право голосу на місцевих виборах.

2. Положення про орган самоорганізації населення приймається зборами громадян за місцем проживання та затверджується сільською радою.

3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене
на розгляд ради, розглядається на найближчому її засіданні за участю представників ініціаторів створення органу само­організації населення.

4. Рішення сільської ради про створення органу самоорганізації населення доводиться до відома територіальної громади села.

5. Загальні збори громадян щодо створення органу самоорганізації населення скликаються сільським головою за ініціативою сільської ради, депутата сільської ради відповід­ного округу.

6. Орган самоорганізації населення обирається зборами громадян за місцем проживання. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами громадян за місцем проживання.

 

Стаття 49. Фінансова та матеріальна основа органів самоорганізації населення

1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення
є кошти відповідного місцевого бюджету, а також власні кошти, які формуються з:

 - добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

 - інших надходжень, не заборонених законодавством.

2.  Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі та в межах, визначених радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.

3.  Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:

- добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;

- майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.

4. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень
користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне
управління відповідними радами, згідно з його призначенням.

 

 

Стаття 50. Організація роботи органу самоорганізації населення

1. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

2.Засідання органу самоорганізації населення скликаються його
керівником або заступником керівника за необхідності, але не менше
одного разу на квартал.

3. Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

4. Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

5. Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

6. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого ха­рактеру.

7. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

8.Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, скасовуються відповідною радою.

 

Стаття 51. Правовий статус членів органу самоорганізації насе­лення

1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визна­чається Положенням про цей орган.

2. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.

3. За рішенням зборів громадян за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення.

 

Стаття 52. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення

1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення.

2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до Положення про цей орган та чинного законодавства:

- майно, надане органу самоорганізації населення у користування
підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами,
повертається його колишньому власнику;

- фінансові ресурси та майно, що були передані сільською
радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що
припинив свою діяльність, передаються сільській  раді;

- власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, вста­новленому зборами громадян за місцем проживання, що створили цей орган.

3.Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

-невиконання рішень сільської ради, її виконавчого
комітету - за рішенням відповідно сільської ради, яка дала
дозвіл на його створення;                              

-невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання.

4.Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження та­кож у разі перебудови вулиць, кварталів, у межах яких вони діють, якщо
така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням)
жителів, які брали участь у зборах, що заснували цей орган.

                                                      

 

                                                                                             РОЗДІЛ VIII

СТРАТЕГІЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Стаття 53. Сталий розвиток  об’єднаної  територіальної громади

 1. Стратегія та основні напрямки розвитку базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політич­ного та культурного життя.
 2. Сталий розвиток передбачає забезпечення якості життя членів територіальної громади шляхом:

- залучення членів територіальної громади до процесу розробки та впровадження стратегії розвитку;

-  дотримання стандартів надання послуг населенню;

- запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об'єктів комунальної власності та його фінансового забезпечення;

- застосування нових підходів формування системи соціального за­хисту жителів;

- розбудова на території села сучасної ринкової інфраструк­тури;

- залучення інвестицій та міжнародних грантів;

- забезпечення міжнародного співробітництва;

- участь у міжнародних програмах соціально-економічного та культур­ного розвитку.

 1. Сталий розвиток забезпечується шляхом розробки програми стратегічного розвитку, а також щорічних планів соціально-економічного розвитку села.

Сільська рада кожного скликання не пізніше, ніж на другій сесії, приймає програму розвитку територіальної  громади  на період скликання ради.

 1. Виконавчі органи ради у своїй діяльності реа­лізовують основні напрямки програм та планів соціально-економічного розвитку.

 

Стаття 54. Місцеве планування

 1.  Завдання місцевого планування полягає в ефективній координації процесів землекористування, приватного та громадського будівництва.
 2.  Органи місцевого самоврядування визначають порядок використан­ня земельних ділянок під забудову в процесі складення та затвердження планів землекористування.
 3.  Органи місцевого самоврядування контролюють процеси будівництва та виконання власних планів перспективного розвитку через використання наданого законом права щодо надання дозволів та координації діяльності суб'єктів будівництва на території села.
 4. Сільська  рада має надане законом право стосовно від­ведення землі, що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення особливих умов у разі забудови важливих для життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок.
 5.  З метою розвитку окремих територій села може прийняти рішення щодо використання капіталовкладень на будівництво мереж електро та водопостачання, а також стимулювати залучення приватних коштів.
 6. Сільська рада визначає форми кооперації між терито­ріальною громадою та приватними інвесторами, що дозволяють більш ефективно вирішувати реалізацію елементів планування.
 7.  Планування будівництва здійснюється в два етапи: складення відпо­відно до встановленого порядку плану землекористування та складення плану забудови.
 8.  План землекористування, затверджений рішенням ради, є актом нормативно-правового характеру, що є обов'язковим для виконання ор­ганами та посадовими особами місцевого самоврядування, які повинні погоджувати з ним у процесі подальшого планування всі інші рішення.
 9.  Затверджений план забудови села є обов'язковим для ви­конання на території села всіма громадянами, їх об'єднаннями, установами, юридичними особами та іншими територіальними гро­мадами.

        10. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до розробки
плану забудови представників громадськості, виносити це питання на громадське обговорення та загальні збори. Проект плану забудови оприлюднюється і вноситься на затвердження лише після обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 55. Економічний розвиток

Економічний розвиток спрямований на укріплення та зростання інфраструктури сіл , розширення і підвищення якості товарів і послуг, активізацію участі жителів у фінансово-господарській ді­яльності.

Стаття 56. Діяльність з вирішення екологічних питань

1. Діяльність з вирішення екологічних питань сіл орієнтована
на вироблення екологічних норм, підготовку екологічних проектів та їх реалізації в інтересах громадян з метою рекреації територій сіл, підтримку на них нормального екологічного балансу, створення сприятливих екологічних умов для праці та життя людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування, підвищення якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя людей.

2. Діяльність з вирішення екологічних питань  територіальної громади реалізуєть­ся за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку, розробки екологічних розділів у програмах соціально-економічного розвитку територіальної громади, виділення бюджетного фінансування екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм, розробки і реалізації екологічних проектів.

3. Сільська рада не рідше одного разу на рік розглядає на своїх засіданнях питання щодо екологічної ситуації та контролю за хо­дом виконання запланованих заходів з її поліпшення.

 

Стаття 57. Розвиток науки і освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва

 1. Виконавчий комітет в рамках своїх повно­важень забезпечує розвиток соціально-культурної сфери життєдіяльності - освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури і мистецтва тощо.
 2.  Пріоритети соціально-культурного розвитку визна­чаються радою щорічно на першій сесії  сільської ради наступного року.
 3. Сільський голова особисто контролює забезпечення ді­яльності освіти та охорони здоров'я, надає сприяння розвитку фізкультури і спорту, підтримує заклади та діячів культури і мистецтва.

 

Стаття 58. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

Органи місцевого самоврядування, в межах наданих їм законодавством повноважень, розробляють та впроваджують заходи з охорони громад­ського порядку та громадської безпеки з таких основних напрямів:

     - запобігання вчиненню злочинів та правопорушень шляхом здійснення правоохоронними органами регулярних профілактичних заходів на тери­торії громади;

    -  запобігання підлітковій злочинності;

    - врегулювання виконавчим комітетом питань щодо проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку під час їх проведення;

    - налагодження системи постійно діючого взаємозв'язку та обміну інформацією з відповідних питань між виконавчим органом, членами територіальної громади та правоохоронними органами;

    -  забезпечення відповідного освітлення;

    -   організація безпеки дорожнього руху;

    -  сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання пра­вил паспортної системи тощо.                                                        

 

Стаття 59. Соціальний захист населення

 1.  Соціальний захист населення вважається найважливішим пріорите­том діяльності органів місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.
 2.  Соціальний захист будується на принципах гуманізму, адресності, соціальної справедливості.
 3. Сільська рада може здійснювати додаткові заходи соціаль­ного захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.
 4. З метою зниження безробіття сільська рада щорічно приймає програму громадських робіт, контролює її виконання, стимулює зростання трудової зайнятості населення, сприяє розвитку сільського ринку праці, підтримує підприємства, які утворюють нові робочі місця.

 

 

Стаття 60. Пільги, гарантії і порядок їх встановлення і зняття

 1.  На території громади чинні всі пільги і компенсації, встановлені законо­давством України.
 2.  Основними принципами встановлення і зняття пільг є їх обґрунтованість, перевага грошової форми, рівність усіх членів територіальної громади пільгової категорії, систематичність.
 3.  Розміри, порядок установлення додаткових пільг і гарантій та їх зняття визначаються рішеннями  сільської ради.
 4.  Пільги можуть передбачати: грошові виплати, безкоштовне корис­тування послугами, одержання гарантій.

 

Стаття 61. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсор­ства

1. Під благодійництвом, меценатством та спонсорством слід розу­міти:

- благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організа­ційної та іншої благодійної допомоги;

- меценатство - добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної до­помоги;

- спонсорство - добровільна безприбуткова участь фізичних та юри­дичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою по­пуляризації винятково свого імені, торгової марки, назви.

2. Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства припускає:

- доведення фактів цієї діяльності до жителів громади через засоби масової інформації;

- заохочення шляхом зниженням ставок місцевих податків.

 

Стаття 62. Міжнародна діяльність

Пріоритетними в міжнародній діяльності визначаються такі напрями:

- участь в об'єднаннях зарубіжних суб'єктів місцевого самоврядуван­ня з проблематики, що має пріоритетне значення для територіальної громади;

- участь у заходах, що мають представницький характер для терито­ріальної громади;

- участь у заходах міжнародного плану, що мають на меті отримання конкретної допомоги для територіальної громади;

- участь у заходах, що сприяють залученню інвестицій на розвиток те­риторіальної громади або передбачають здійснення спільних проектів;

- участь у заходах відповідно до міжнародних угод України, або в рам­ках міждержавних програм.

 

 

Стаття 63. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та серед­нього підприємництва

   1. Органи місцевого самоврядування з метою створення робочих місць та підвищення добробуту жителів громади надають підтримку місцевим товаровиробникам, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва.

 

 

 

 

РОЗДІЛ IX

ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА

 

Стаття 64. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

1.         Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:

 - створення відповідних механізмів регулювання процесів економіч­ного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;

 - запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволяти­муть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надхо­джень та сприятимуть розвиткові економічних процесів;

 - забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;

 - сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на форму­вання сучасної інфраструктури комунального господарства;

 -          якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого
самоврядування.

2.         Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:

- планування фінансових ресурсів;

- першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благо­получчя її членів;

- урахування загальнодержавних інтересів;

- прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення пи­тань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів сільського бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадськості;

- застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менедж­менту та використання широкого спектру фінансових інструментів, при­таманних ринковій економіці.

 

Стаття 65. Планування фінансових ресурсів

 1.  З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, органи місцевого самоврядування запроваджують систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п'яти років.
 2.  Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та над­ходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчими органами. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку територіальної громади.
 3.  Фінансове планування відбувається на таких засадах:

-  виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;

- обґрунтування рішень   та   програм, що    впливатимуть  на   визначення перспективних завдань та планування видатків.

 

 

Стаття 66. Повноваження щодо фінансових зобов'язань

 1.  Органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов'язання щодо виплати коштів на здійснення інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, лише в тому випадку, якщо це передбачено положеннями бюджетного планування.
 2.  Обсяги фінансових зобов'язань розраховуються відповідно до передбачених бюджетних можливостей наступних трьох років.
 3.  У виняткових випадках калькуляція зобов'язань може здійснюватися на весь період реалізації інвестиційного проекту. Органи місцевого само­врядування беруть на себе такі зобов'язання лише за умов наявності виважених та переконливих розрахунків, які свідчать про те, що обсяги зазначених зобов'язань не несуть загрози щодо розбалансування бю­джетів наступних років.
 4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання
  зобов'язань діють до затвердження бюджету наступного року.

 

Стаття 67. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органа­ми місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

 1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади. Кошти, необхідні для здійснення органами місцевого самоврядування цих повноважень, щороку передбачаються в Законі України про Державний бюджет України.
 2.  Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових ви­датків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Указані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування,  що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

 

Стаття 68. Утворення цільових фондів

 1. Сільська рада може утворювати цільові фонди, які є скла­довою спеціального фонду відповідного місцевого сільського бюджету.
 2.  Порядок формування та використання цільових фондів визначаєть­ся положенням про ці фонди, що затверджується сільською радою.

 

Стаття 69. Місцеві податки і збори

1. Сільська рада відповідно до закону встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

 

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

 1. Сільська рада або за її рішенням інші органи місце­вого самоврядування відповідно до законодавства можуть випускати місцеві позики, лотереї та цінні папери, отримувати позички з інших бюджетів на покриття тимчасових касових розривів з їх погашенням до кінця бюджетного року, а також отримувати кредити в банківських установах.
 2. Сільська рада може у межах законодавства створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати га­рантами кредитів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміщувати належні їм кошти в банках інших суб'єктів права власності, отримувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до доходної частини відповідного місцевого бюджету.

 

РОЗДІЛ X 

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ

Стаття 71. Загальні засади формування бюджету

1. Сільська  рада самостійно розробляє, затверджує і виконує відповідні місцеві бюджети.

2.Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та за­
кріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

3. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

4.Сільська рада приймає бюджет громади на кожнийкалендарний рік.

5. Бюджет включає в себе бюджетний план, в якому наводиться загальна сума:

-   надходжень і видатків протягом року;

 - запланованих кредитів під інвестиції та заходи щодо залучення інвестицій;

 - повноважень виконавчого комітету на укла­дання договорів (зобов'язань), унаслідок яких у наступні роки доведеться вдаватися до додаткових витрат на

інвестиції та фінансування заходів щодо їх залучення.

6.До закінчення року зміни до бюджету громади можуть вно­ситися лише у форм рішення сільської ради про внесення змін до рішення сільської ради ,,Про бюджет”

відповідно до порядку внесення змін до рішень сільської ради.

 

Стаття 72. Доходи місцевих бюджетів

 1. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визна­чених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
 2.  Порядок зарахування доходів до місцевих бюджетів визначається Бюджетним кодексом України та іншими законами.
 3.  У доходній частині місцевого бюджету окремо виділяються доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи, необхідні для забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів ви­конавчої влади.
 4.  Місцевий бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок частини податкових надходжень, коштів залучених від розміщення місцевих позик, а також інвестиційних субсидій з інших бюджетів.

        5 .Органам місцевого самоврядуваннязабороняється розподіляти отримані доходи(прибутки) або їх частини серед засновників(учасників), членів організації, працівників(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членіворганів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

        6. Орган місцевого самоврядуваннязобов’язаний передавати активи одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховувати до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи ( у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

 

Стаття 73. Видатки місцевих бюджетів

 1.  Видатки, які здійснюються сільською радою на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад.
 2. сільська рада та її виконавчі органи самостійно розпоря джаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.
 1.  У видатковій частині місцевих бюджетів окремо передбачаються ви­датки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.
 2.  Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, і не на­лежать до бюджету розвитку.
 3.  Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку території громади, пов'язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фі­нансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним від­творенням.
 4.  Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядуван­ня, і видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 74. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів

 1.  Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання  сільською радою наданих їй законом повноважень та забез­печення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
 2.  При забезпеченні збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів.
 3. У разі коли вичерпано можливості збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення селищною радою наданих їй законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій, субсидій відповідно до закону.

 

Стаття 75. Звіт про виконання бюджету

 1.  У звіті про виконання бюджету наводяться дані щодо результатів виконання бюджету, включаючи інвентаризацію майна та заборгованість на початку і наприкінці бюджетного року. До звіту про виконання бюджету додається звітна доповідь роз'яснювального змісту.
 2.  Звіт про виконання бюджету складається протягом 6 місяців після закінчення бюджетного року.

Сільська  рада має затвердити звіт про виконання бюджету не пізніше 31 грудня наступного за бюджетним року.

Рішення сільської ради про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднюється. Одночасно річний фінансовий звіт разом із письмовим пояснювальним коментарем до нього оприлюднюється протягом семи робочих днів.

 

 

РОЗДІЛ XI

МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 76. Право комунальної власності

 1.  Територіальній громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно,  доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, у тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслу­говування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом від умерлого, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
 2.  Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальній громаді безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна в порядку, встановленому законом.
 3.  Територіальна громада безпосередньо або через ор­гани місцевого самоврядування може об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності.
 4. Сільська рада від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, утому числі виконує всі майнові операції, може передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користуван­ня юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користу­вання і оренду.
 5.  Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються виключно  сільською радою. Доходи від відчу­ження об'єктів права комунальної власності зараховуються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бю­джетом розвитку.
 6.  Майнові операції з об'єктами права комунальної власності не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
 1.  Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної гро­мади і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
 2. сільська рада має право:

- вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність територіальної громади підприємств, установ та організацій, їх струк­турних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;

-  на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади;

- мати об'єкти комунальної власності за межами адміністративно-територіальної одиниці.                                                                 

 

Стаття 77. Комунальні підприємства

 1.  Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на власності територіальної громади.
 2.  Орган місцевого самоврядування може також придбати підпри­ємство або майнову частку (корпоративні права) зазначеного товариства шляхом укладення договору купівлі-продажу з попереднім власником.
 3.  Комунальні підприємства мають виконувати своє громадське при­значення, підтримувати соціальну спрямованість цінової політики, а та­кож стимулювати економічну діяльність підприємств галузі інших форм власності.
 4.  Діяльність підприємств комунальної власності відбувається відповід­но до їх статутів, що затверджуються сільською радою. Керівник підприємства призначається та звільняється з посади сільським головою та працює виключно  за контрактом. Усі майнові операції, питання розподілу прибутків та про­цеси затвердження фінансових звітів цих підприємств врегульовуються за рішенням селищної  ради, окрім випадків, передбачених їх статутами.
 5.  Фінансовий звіт комунального підприємства подається керівником на чергову сесію сільської ради,  або на вимогу сесії , але не пізніше 31 грудня поточного року.

 

 

РОЗДІЛ XII

Добровільне об’єднання територіальних громад

Стаття 78. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад

 Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

* конституційності та законності;

* добровільності;

* економічної ефективності;

* державної підтримки;

* повсюдності місцевого самоврядування;

* прозорості та відкритості;

* відповідальності.

 Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад

 Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.

 Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською.

Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад

 Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

 територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

 при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

 якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

 Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

 Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.

 

Стаття  79 ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад

 Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

 сільський, селищний, міський голова;

 не менш як третина депутатів від загального складу сільської, селищної, міської ради;

 члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

 органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

 перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

 визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

 Сільський, селищний, міський голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сільською, селищною, міською радою.

Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Сільський голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

 Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

 У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад сільський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це відповідні обласну раду, обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

 Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

 

 

Стаття 80 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.

 Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

 Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

 Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

 Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

 Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

 Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

 Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.

 Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

РОЗДІЛ XIIІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 81. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

 1.  Статут затверджується на пленарному засіданні сільської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2.  Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в органах Міністерства юстиції.

 

Стаття 82. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться сільською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають сільський  голова,  виконавчий комітет сільської ради, депутати сільської ради, постійні комісії сільської ради,  загальні збори громадян.  Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також сільською радою та за результатами місцевого референдуму.
 3.  Про внесення змін до Статуту сільський голо­ва у п'ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

 

 

Стаття 83. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

 1.  Контроль за виконанням Статуту здійснюють сільської рада, сільський  голова, інші органи і особи в порядку, перед­баченому цим Статутом і чинним законодавством України.

        2. Статут у трьох ідентичних примірниках зберігається в  сільської раді, районному архіві, органі, що здійснив його реєстрацію

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь